Boşanma kararı alanlar dikkat: O kural iptal edildi

Anayasa Mahkemesi (AYM), uzayan boşanma davaları için emsal bir karara imza attı. Ankara 18. Aile Mahkemesi, Medeni Kanun’un “evlilik birliğinin sarsılmasını” düzenleyen 166. maddesinin, “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir” şeklindeki fıkrasını anayasaya aykırılık gerekçesiyle yüksek mahkemeye taşıdı.

Milliyet’te yer alan habere göre; başvuruyu inceleyen AYM, ortak hayatın yeniden kurulamadığı hallerde üç yıl kuralının boşanma kararı için uzun bir süre olduğuna vurgu yaptı. Kararda şu ifadelere yer verildi:

“Ortak hayatın yeniden kurulamadığı hallerde makul olmayan bir süre boyunca ilgililerin boşanma kararı elde etmelerine imkan tanınmadığı görülmüş ve ortak hayatın yeniden kurulamadığı hallerde evlilik birliğini uzun bir süre boyunca sona erdiremeyen ilgililere katlanamayacakları bir külfet yüklendiği anlaşılmıştır. Bu değerlendirmeler ışığında özel hayata ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkı ile aile kurumunu koruma amacı arasında makul bir denge sağlamayan kuralın ölçülülük ilkesini orantılılık alt ilkesi yönünden ihlal ettiği sonucuna ulaşılmıştır.” Karar 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir